Søk

Filtrer søket på:
 1. 72 millioner barn bor tett på væpnede grupper som voldtar barn, viser Redd Barnas nye rapport. Det betyr 1 av 6 barn i konfliktsoner, og er nesten ti ganger så mange som i 1990. Dette er første gang risikoen for at barn blir utsatt for seksuell vold i konfliktområder blir kartlagt for en periode på hele 30 år, fra 1990 til 2019.

  Les mer

 2. Han tok pliktene på alvor, 7 år gamle Imran, som mistet faren i krigen. For å brødfø resten av familien fikk han jobb hos en lokal smed.

  Les mer

 3. Norges fotballforbund inngår nå en samarbeidsavtale med Redd Barna for å forebygge og avdekke overgrep mot barn og unge.

  Les mer

 4. En rekke fagfolk innen helse, juss og barnevern har i samarbeid med Redd Barna stilt seg bak et åpent brev til regjeringen med oppfordring om å hente norske barn og mødrene deres hjem fra et krigsherjet Syria.

  Les mer

 5. I dag er verdens ledere samlet på FNs toppmøte om bærekraftsmålene i New York for å evaluere målet om å avskaffe alle former for vold mot barn. Samtidig viser en ny rapport fra Redd Barna at beskyttelse av barn i humanitære kriser havner nederst på prioriteringslista.

  Les mer

 6. Minst 280 millioner barn har en bedre sjanse til en trygg og sunn barndom i dag enn for 20 år siden. Det viser en ny global barndomsrapport fra Redd Barna. Rapporten ser på barns tilgang til helsehjelp, skole og ernæring, samt hvor utsatt barn er for barnearbeid og barneekteskap.

  Les mer

 7. Verden er vitne til at seksuell vold brukes som våpen i krig og konflikt i stadig mer omfattende skala. I noen konflikter utgjør barn 80 prosent av ofrene for seksuell vold. Likevel går bare 0,12 prosent av den totale humanitære bistanden til beskyttelse av barn mot seksuell vold i humanitære kriser.

  Les mer

 8. Flyangrep, landminer, selvmordsbomber og andre typer eksplosiver står for 72 prosent av alle dødsfall og skader på barn i de fem farligste krigslandene i verden.

  Les mer

 9. I dag ble statsbudsjettet for 2019 lagt frem. Redd Barna mener regjeringen må gjøre mer for å løfte barn ut av fattigdom, og for å forebygge og avdekke overgrep mot barn. Redd Barna ber også regjeringen om å ta inn flere kvoteflyktninger.

  Les mer

 10. Vold, trakassering og frykt for menneskesmuglere. Ny rapport tegner et dystert bilde av hverdagen til rohingya-barna som har flyktet fra Myanmar til Bangladesh.

  Les mer

 11. Dette tilsvarer 1,7 milliarder barn verden over, hvert år. Tallene er hentet fra en fersk rapport som har kartlagt fysisk og psykisk vold mot barn.

  Les mer

 12. Redd Barnas redningsskip i Middelhavet, Vos Hestia, har reddet flere tusen flyktninger fra drukningsdøden de siste to årene. Nå har skipets helsepersonell også gitt nytt liv; i forrige uke ble en jente født om bord.

  Les mer

 13. Flere barn er blant de drepte etter en eksplosjon under en konsert i Manchester i natt. Dramatiske bilder og tv-reportasjer av mennesker som løper for livet, er voldsomt for barn å takle. Her får du råd om hvordan du snakker med barna.

  Les mer

 14. Snakk om nettkontakt - 08.12.2016

  Vi må sette kontakten barnevernsbarn har med foreldre i sosiale medier på dagsorden, mener sentrale barnevernsorganisasjoner. Derfor lanseres et nytt hefte om nettkontakt i dag.

  Les mer

 15. Hvert år bor det mellom 1800 og 2000 barn på landets krisesentre på grunn av vold og konflikter i hjemmet. Nå har Salten krisesenter og Redd Barna laget filmer for barn som kommer på krisesenter.

  Les mer

 16. Akkurat nå er 65,3 millioner mennesker på flukt. Halvparten av disse er barn. At over 30 millioner barn verden over er på flukt er vanskelig å fatte. Det er lett å tenke at vi ikke kan hjelpe alle. Men ingen barn er bare et tall. Hvert barn har et ansikt, en stemme, og en historie å fortelle.

  Les mer

 17. Redd Barna kommer nå med en ny rapport om mindreårige som utnyttes i menneskehandel i Norge, og den mangelfulle oppfølgingen av disse barna. Barn utnyttes til prostitusjon, vinningskriminalitet og narkotikasalg, og det haster med å fange opp de sårbare barna.

  Les mer

 18. Norge øker salget av våpen og militært materiell til Saudi-Arabia og Emiratene. Nordmenn flest sier nå nei til våpenhandel med land involvert i krigsforbrytelser, viser ny spørreundersøkelse.

  Les mer

 19. Bilder og tv-reportasjer av sårede mennesker, belgisk politi bevæpnet med maskinpistoler og familier som flykter er voldsomt for barn å takle. Derfor er det viktig at foreldre og andre voksne snakker med barna om terrorangrepene i Brüssel, for å skape trygghet og unngå unødvendig frykt.

  Les mer

 20. Ordningen med midlertidig opphold til barn og unge alene på flukt må avskaffes. Det skriver Redd Barna og 21 andre organisasjoner i et brev til Stortinget.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?