Foto: Redd Barna/Inge Lie
Alle barn har de samme rettighetene. Retten til skolegang er noe av det viktigste Redd Barna arbeider med.

Redd Barna jobber for barns rettigheter i Norge og i resten av verden. Barnekonvensjonen er laget av de Forente Nasjoner (FN), og er en forpliktende avtale mellom nesten alle land i verden. At denne avtalen er forpliktende betyr at myndighetene i landene som har godtatt den, har lovet å gjøre alt de kan for å holde avtalen.

Barnekonvensjonen slår fast at rettighetene gjelder for absolutt alle barn i verden, uansett hvem de er og hvor de bor. Det er 42 rettigheter i barnekonvensjonen, og alle er like viktige. Men for å gjøre det litt enklere, deles rettighetene ofte inn i tre hoveddeler:

  • Det er retten til beskyttelse, mot handlinger som er skadelige for barn, som for eksempel vold, overgrep, omsorgssvikt, mobbing, krig, konflikt, farlig arbeid og utnytting.
  • Det er retten til å leve og utvikle seg, og det vil si at barn har rett på tilgang til skole, mat, medisiner, et sted å bo og også at barn må få tid og mulighet til lek og fritid.
  • Og så er det retten til deltakelse. Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem, og voksne skal ta det barn sier på alvor.

Rettigheter er rettferdighet

Foto: Redd Barna
Fernando (11) fra Nicaragua er veldig opptatt av rettigheter. Derfor vil han at alle barn, uansett om de går på skole eller ikke, skal lære om barns rettigheter. Han er med i en klubb som lager radio- og TV-programmer for barn.

Siden rettighetene gjelder for alle barn, mener Redd Barna at det å arbeide for barns rettigheter er det samme som å arbeide for rettferdighet. Rettferdighet for barn som ikke blir beskyttet mot skadelige handlinger og hendelser, som ikke får muligheten til å leve og utvikle seg eller som ikke blir hørt og tatt på alvor.

Vi vet at det i verden i dag er millioner av barn som ikke får oppfylt alle sine rettigheter. Det synes Redd Barna er urettferdig, og det er også derfor vi finnes – for å arbeide for rettferdighet for alle barn.

Siden det er myndighetene i landene som har ansvaret for å følge barnekonvensjonen, og holde avtalen, kan Redd Barna si i fra til dem dersom de ikke gjør en god nok jobb. Og vi kan hjelpe dem å gjøre en bedre jobb, for eksempel ved å komme med forslag og gode råd.

I barnekonvensjonen står det også at myndighetene i landene skal gjøre barnekonvensjonen kjent for barn og voksne, og i dette arbeidet hjelper Redd Barna til over hele verden. Også i Norge, hvor vi besøker barn på skoler og i barnehager og forteller om barns rettigheter.

Dette gjør vi fordi vi synes det er kjempeviktig at du som er barn i dag vet hva som er rettighetene dine. For gjør du det, så vet du samtidig også hva som er rettighetene til alle barn i hele verden – og det er omtrent 2,2 milliarder!