UNDERSKRIFTS-
KAMPANJER

Bruk din stemme! Her er listen over underskriftskampanjer du kan signere i dag.

STOPP VOLD OG
OVERGREP MOT BARN

Krev at alle barn får lære om vold og overgrep i skolen og i barnehagen, slik at flere barn tør å si ifra.
Skriv under nå >

Hent barna våre hjem nå!

Vis

Hent barna våre hjem nå!

Norske barn sitter innesperret i leire i Syria under umenneskelige forhold. For hver dag som går øker faren for deres sikkerhet, liv og helse. De må hentes hjem med sine mødre nå. Det haster!

Evakuer barna fra Moria

Vis

Evakuer barna fra Moria

Krev at den norske regjeringen bidrar til å hente barn fra Moria og de andre greske flyktningleirene nå

Stopp salg av militært materiell

Vis

Stopp salg av militært materiell

Bli med og krev stopp i salg av militært materiell til land som kriger i Jemen. Skriv under og send e-post til utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Stopp retur av barn til Afghanistan

Vis

Stopp retur av barn til Afghanistan

Skriv under og krev at norske myndigheter stanser denne umenneskelige behandlingen av barn.

Olje­fondet ut av våpen­industrien

Vis

Olje­fondet ut av våpen­industrien

Krev at Oljefondet trekker seg ut av våpenindustrien og ikke tjener penger på våpen som dreper barn og sivile.

Si NEI til barne­ekteskap

Vis

Si NEI til barne­ekteskap

Hvert 3. sekund blir et barn under 18 år giftet bort. Dette er et klart brudd på barns rettigheter og er en praksis som må ta slutt nå!

Stopp aggresiv markedsføring av morsmelk­erstatning

Vis

Stopp aggresiv markedsføring av morsmelk­erstatning

Krev at Norske investorer ikke innvesterer i selskaper som driver aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning.

Stopp regjeringens diskriminering av barn

Vis

Stopp regjeringens diskriminering av barn

Barn som har flyktet alene til Norge har rett på likeverdig omsorg!

Avskaff midlertidig opphold

Vis

Avskaff midlertidig opphold

Krev at Stortinget avskaffer bruken av midlertidig oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere.

Stans norsk våpensalg

Vis

Stans norsk våpensalg

Si nei til norsk våpensalg til land som kriger i Jemen.

Barne­hage­barn har også rettigheter

Vis

Barne­hage­barn har også rettigheter

Krev at barn skal ha lovfestet rett på et trygt og godt barnehagemiljø.

Stopp krig mot barn

Vis

Stopp krig mot barn

Krev at verdens ledere må gjøre mer for å beskytte barn i krig.