Foto: Redd Barna/Alessandro Pavone
Redd Barna jobber for å hjelpe de barna som har det aller vanskeligst.

Hvem er det Redd Barna hjelper?

 • Barn som ikke har tilgang til skolegang eller som har et dårlig skoletilbud.
 • Barn som ikke får noen støtte fra sin familie, som bor på institusjon, har foreldre som er syke, døde eller misbrukere, eller som har kommet bort fra sin familie i krig eller under flukt.
 • Barn som diskrimineres for eksempel på grunn av kjønn, funksjonshemning, rase, religion eller sosiale årsaker.
 • Barn som lever i fattigdom
 • Barn som er rammet av krig, miljøødeleggelser eller andre katastrofer.
 • Barn som er utsatt for vold eller overgrep, for eksempel skadelig arbeid eller seksuell trakassering. 

Hvordan kan jeg støtte Redd Barna?

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Hvert år får tusenvis av barn rundt om i verden nye muligheter og håp om en bedre framtid takket være gaver fra våre støttespillere.

1. Økonomisk. Det er mange måter å gi penger til Redd Barna på:

 • Som Redd Barna-fadder gir du et fast, månedlig beløp.
 • Som fastgiver til Redd Barnas katastrofefond gir du et fast månedlig beløp til nødhjelpsarbeidet vårt.
 • Ved å sende REDDE til 2230 gir du automatisk 75 kr i måneden
 • Du kan gi en enkeltgave: 
 • på nett >
 • ved å sende BIDRA til 2230 for å gi 200 kr
 • ved å vippse valgfritt beløp til 2230
 • ved å overføre penger til vårt kontonummer 8200.01.03000

 

 

2. Gjennom frivillig innsats. Les mer om hvordan du kan engasjere deg i Redd Barnas arbeid gjennom å gjøre en innsats der du bor her >

3. Politisk. Les mer om hvordan du kan hjelpe oss med å påvirke politiske beslutninger til beste for barn både lokalt og globalt > 

Hvorfor skal jeg støtte Redd Barna?

Det er mange grunner til å støtte Redd Barna. Fem gode grunner er:

1. Redd Barna sikrer mange barn et bedre liv. Hensynet til barna, deres meninger og behov står alltid i første rekke. Vi kan dokumentere resultatene av vårt arbeid og at våre midler når seks millioner barn i de landene vi arbeider i. Fordi vi samarbeider nært med lokale partnere, sikrer vi at kunnskapen blir i lokalsamfunn og i landet. Vi vet at vårt arbeid nytter.

2. Redd Barna garanterer at midlene kommer barna til gode. Redd Barna er en moderne organisasjon som arbeider effektivt for å skape positive og varige endringer i barns liv. Vi har strenge rutiner og kontroll med pengebruk og virkemidler. Se hvordan vi bruker pengene >

3. Redd Barna leder an i kampen for barns rettigheter. Redd Barna setter alle barn på dagsordenen. Vi gløder for at alle barn skal leve et verdig liv ­– uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna taler barnas sak overfor myndigheter og samfunn. Vi motarbeider årsaker som fører til fattigdom og brudd på barns rettigheter. Gjennom  internasjonale Redd Barna arbeider vi for barn i mer enn 120 land. Det gjør oss til verdens største bevegelse for barn. Her hjemme arbeider vi også kontinuerlig for å sikre rettighetene til barn i Norge.

4. Redd Barna gjør norsk bistand bedre. Redd Barna samarbeider med norske myndigheter og organisasjoner i kampen mot verdens fattigdom. Med unik og sterk barnefaglig kompetanse jobber vi for at barn blir prioritert i norsk bistand.

5. Mange i Norge støtter Redd Barna. Redd Barna er en demokratisk medlemsorganisasjon med tusenvis av engasjerte medlemmer fra hele landet. Medlemmene samler inn penger og sørger for et bredt, folkelig engasjement for Redd Barnas arbeid. I tillegg støttes vi av norske faddere og givere. Vår ungdomsorganisasjon Press er en viktig medspiller i arbeidet for barn. Totalt har vi over 100 000 aktive støttespillere i Norge.

Hvorfor har Redd Barna penger i fond?

På grunn av valutarisiko, inntektssvinginger og våre flerårige kontrakter med samarbeidspartnere i de land vi jobber i, har styret i Redd Barna besluttet at vi skal ha mellom halvannen og sju måneders forbruk i reserve. Denne reserven gjør at tilbudene barna vi hjelper får, ikke skal forsvinne over natta dersom noe uforutsett dukker opp. 

I motsetning til vanlige bedrifter, har ikke Redd Barna noen målsetting om høyest mulig overskudd og avkastning. Vårt mål er å bruke mest mulig penger fordi vi vet at behovet for hjelp er stort.

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
For barna som mistet hjem og alle eiendeler da jordskjelvet rammet Haiti 12. januar 2010, kan nødhjelpen fra Redd Barna utgjøre forskjellen på liv eller død. Den økonomiske støtten fra enkeltpersoner er avgjørende for at vi skal kunne hjelpe flest mulig barn som trenger det over hele verden.