Tilbudet består blant annet av chat, epost og nettbaserte selvhjelpsprogrammer.

 

Fram til i dag har det ikke eksistert noe lavterskeltilbud i Norge som er rettet mot personer med seksuelle følelser for barn. Nå lanseres et offentlig hjelpetilbud, som skal driftes av Helsedirektoratet.

Redd Barna er glade for at tilbudet er på plass. Barn har rett til å være beskyttet mot seksuelle overgrep. Dette slås fast i FNs barnekonvensjon. Der står det også at staten har plikt til å sette i gang tiltak for å forebygge overgrep.

– For å beskytte barn mot seksuelle overgrep, er det nødvendig å sette inn forebyggende tiltak overfor personer som har seksuelle følelser for barn, før de skader barn, sier Thale Skybak, leder av Redd Barnas Norgesprogram.

Kan få hjelp anonymt

Hjelpetjenensten «Det finnes hjelp» er landsdekkende, består av informasjon og veiledning over telefon samt chat/epost. Den kan også tilby behandling gjennom nettbaserte selvhjelpsprogrammer, og være en inngangsport til videre behandling.

Brukere av hjelpelinjen vil først og fremst være voksne og ungdommer som har seksuelle følelser for barn, og de vil kunne være anonyme.

Hjelpelinjen kan i tillegg gi råd til dem som er bekymret for at venner eller familie har seksuelle følelser for barn, eller til leger og psykologer som har fått henvendelser de er usikre på hvordan de skal håndtere.

– I Norge gjøres mye godt og viktig arbeid for å forebygge og bekjempe overgrep. Men samtidig forteller 1 av 20 barn i Norge at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep, fra en voksen. Det viser at det fremdeles er behov for å styrke arbeidet for å forebygge overgrep mot barn, sier Skybak.

Finnes i andre land

Bakgrunnen for tilbudet er en rapport utarbeidet av Redd Barna. Høsten 2017 utredet rapportforfatter Silje Berggrav behovet for et hjelpetiltak rettet mot mulige overgripere.

Les Redd Barna-rapporten her: Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn (PDF)

Rapporten bygget på et tyvetalls intervjuer med relevante norske fagmiljøer, faglitteratur og evalueringer av hjelpelinjer i andre land. Det var tydelig at et slikt tilbud manglet i Norge.

Lignende tilbud finnes allerede i Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland og Tyskland.

– Erfaring fra liknende tilbud i andre land viser at det virker. Det kan ha en viktig forebyggende effekt, ved å hindre at overgrep blir begått, sier Skybak.

Se forskning på hjelpelinjers effekt i Storbritannia og Nederland (PDF)

Har lett etter hjelp

Redd Barnas rapport fra 2017 dokumenterer at det er bred enighet i fagmiljøene om at en lavterskel hjelpelinje kan bidra til å forhindre seksuelle overgrep mot barn.

– Fagfolk intervjuet i rapporten forteller om klienter som har lett etter hjelp uten å finne det, før de begikk overgrep. Søker man på nettet etter hjelp, finnes det ingen god, offentlig, kvalitetssikret informasjon. Man ender i stedet lett i diskusjonsfora der seksuelle overgrep mot barn normaliseres og legitimeres, sier Skybak.

Nå kan personene heller finne en sted å få hjelp. Dermed beskytter man barn.

– Vi er veldig glade for at det nå finnes et tilbud med høy faglig kvalitet, men samtidig med lav terskel for å ta kontakt. Vi er stolt over å ha bidratt til å få dette i gang, og ser frem til å følge med på tilbudet etter hvert som det videreutvikles, tilpasses og forskes på, sier Skybak. 

Les mer om Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og overgrep mot barn >