- Vi lurer på hvor de som ikke sitter i leirene befinner seg, og hva myndighetene gjør for å undersøke deres situasjon, spør generalsekretær Birgitte Lange


En undersøkelse laget av Respons Analyse for Redd Barna viser at hele 46 prosent mener de norske barna bør hentes hjem sammen med mor, hvor mor blir straffeforfulgt i Norge. 27 prosent mener at barna bør hentes alene og at mødrene forblir i Syria.

14. januar besluttet regjeringen å hente hjem en syk femåring, hans søster og deres mor med IS-tilknytning fra den syriske interneringsleiren al-Hol. Saken splittet regjeringspartiene og førte til at Frp gikk ut av regjeringen.

- Vi frykter at kvinnene ikke er godt nok kjent med hvilke rettigheter barna og de selv har, og håper norske myndigheter aktivt jobber for å gi dem nødvendig informasjon og støtte til å få hjelp, sier Lange.

Lange sier hun er klar over at mødrene selv må be om konsulær bistand, og at hun er kjent med at de gjenværende kvinnene i leirene ikke har bedt om å få komme til Norge.

Redd Barna kan bistå i arbeidet for å få barna hjem

Redd Barna tilbyr seg å bistå med å opprette kontakt med de fire gjenværende norske IS-kvinnene og barna deres.

- Vi er til stede på bakken i al-Hol-leiren og vi jobber med beskyttelse av barn i det såkalte annekset, hvor de utenlandske kvinnene og barna befinner seg. Vi vil gjerne ha tettere dialog med UD om hvordan vi kan bistå slik at disse barna så raskt som mulig kan få komme hjem til trygghet, sier Lange.

I fjor høst gikk PST ut med opplysninger om at rundt 30 norske barn og 10 kvinner befant seg i Syria. Lange uttrykker også bekymring for situasjonen til de norske barna som ikke er gjort rede for.

- Vi lurer på hvor de som ikke sitter i leirene befinner seg, og hva myndighetene gjør for å undersøke deres situasjon. Vi håper regjeringen har oversikt over de norske borgerne i Syria, men vi er bekymret for de norske barnas trygghet og ber om at det aktivt arbeides for å bistå dem, sier Lange og legger til:

- Jeg er lettet over at statsministeren besluttet å forhindre at en syk norsk femåring døde på regjeringens vakt. Det var rett beslutning som det står stor respekt av, selv om vi mener at barna ikke skal måtte være livstruende syke for at norske myndigheter skal hente dem hjem til Norge. Nå er det viktig at regjeringen aktivt jobber for å skaffe seg oversikt over tilstanden til de gjenværende barna i Syria, og sikre at de får den informasjonen de trenger for å oppsøke hjelp av norske myndigheter.