Foto: Anna Pantelia / Save the Children
Flertallet av den norske befolkningen mener Norge bør ta imot barn fra flyktningleirene på de greske øyene.

Det norske folk sier tydelig ifra og Redd Barna oppfordrer politikerne til å lytte til velgerne sine.

- Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på. Vi ber innstendig om at Norge umiddelbart bidrar til å evakuere barn fra flyktningleirene i Hellas. Barn lever uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet og svært begrenset tilgang på helsehjelp, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

Lytt til velgerne

- Flertallet av den norske befolkningen mener Norge bør ta imot barn fra flyktningeleirene på de greske øyene. Vi har sett stort engasjement i hele landet for denne saken, så jeg er ikke overrasket. Nå må politikerne lytte til folket. I alle partier, bortsett fra FrP, er det langt flere som mener at Norge skal bidra til å ta imot barn fra leirene sammenlignet med dem som er uenig, sier Lange.  

Her er tallene fra velgerne i alle partier:

  • Rødt: Enige 84 % Uenige 6%
  • SV: Enige 95 % Uenige 1 %
  • AP: Enige 67 % Uenige15 %
  • SP: Enige 60 % Uenige 25 %
  • MDG: Enige 78 % Uenige 9 %
  • KrF og Venstre: Enige 80 % Uenige 7 %   
  • Høyre: Enige 41 % Uenige 29 %
  • FrP: Enige 9 % Uenige 79 %

Norge følge etter vårt naboland og bidra til å ta imot barna  

Fra før har Luxembourg og Tyskland tatt imot barn fra Moria og de andre leirene. Fredag 30. april opplyste greske myndigheter at Finland vil ta imot 100 enslige mindreårige asylsøkere fra leirer i Hellas i løpet av de neste ukene, og at de vil ta imot 30 voksne asylsøkere som har familie i landet fra før.  

- Norge er nå i en situasjon hvor det nesten ikke kommer asylsøkere til oss. Jeg tror det er uforståelig for folk flest at vi ikke skal kunne bidra med å hente noen av barna, sier Lange.  

I mars annonserte EU-kommisjonen at ti medlemsland, Belgia, Bulgaria, Frankrike, Kroatia, Finland, Tyskland, Irland, Portugal, Luxembourg og Litauen, samt Sveits, sluttet seg til et initiativ for å relokalisere 1.600 barn fra leirene, hovedsakelig enslige mindreårige, men antallet kan også omfatte barn med familier i sårbare situasjoner.  

Forferdelige forhold i leirene

Barn er stengt inne i flyktningleirer på de greske øyene, og lever under umenneskelige forhold. Nesten 1700 barn er på flukt alene uten foreldrene sine og sliter med å finne et trygt sted å sove for natten. Alvorlig syke barn står uten medisinsk hjelp, og mange lider av depresjon etter mange år i håpløshet. Leirene på de greske øyene ble bygd for 6000 mennesker, men huser nå 38 900 mennesker. En av tre er barn, og de fleste av barna er yngre enn tolv år. 

Foto: Simine Alam / Save the Children
Nesten 1700 barn oppholder seg i de greske flyktningleirene uten foreldre eller omsorgspersoner.