Foto: Redd Barna
Søren Pedersen besøkte Punjab i Pakistan forrige uke.

- Flere smittes av malaria, 72 000 barn er akutt underernærte og situasjonen er livstruende for 100 000 fødeklare kvinner, sier Søren Pedersen.

Redd Barnas nødhjelpsveteran besøkte Pakistan forrige uke. Pedersen leder nødhjelpsarbeidet i internasjonale Redd Barna og har besøkt flomrammede områder i Punjab-distriktet. Pakistanske myndigheter opplyser at dødstallene trolig vil øke kraftig når vannmassene begynner å trekke seg tilbake. Sykdommer fortsetter å spre seg, noe som vil kreve enda flere menneskeliv den kommende tiden.
 
– Det er allerede registrert 120 000 tilfeller av malaria og syvdagersfeber ifølge FN. Hundretusener er smittet med hudinfeksjoner og diaré. Mer enn 200 mennesker, hvorav de fleste er barn, har mistet livet på grunn av mage- og tarmsykdommer, sier Pedersen.

Helsepersonell på bakken i Pakistan opplyser at en halv million mennesker som bor i midlertidige leire lider av ulike sykdommer og at mange av disse kan miste livet hvis de ikke får hjelpen de trenger i tide.
 
– En måned etter at flommen skyllet inn fokuserer hjelpearbeidet fortsatt på akutt nødhjelp og evakuering. Mange mennesker er fortsatt avskåret fra omverdenen og millioner har et desperat behov for husly, mat og rent vann, sier Pedersen.
 
72 000 barn er akutt underernærte og FN opplyser om at flommen har ødelagt 14 prosent av all dyrkbar mark.

Foto: Redd Barna
Situasjonen er nå livstruende for titusener av barn som skal fødes i Pakistan de neste månedene.

Livstruende situasjon for 100 000 gravide i Pakistan

Situasjonen er nå livstruende for titusener av barn som skal fødes i Pakistan de neste månedene. Søren Pedersen frykter at dødeligheten blant nyfødte og mammaene deres kommer til å øke dramatisk i tiden fremover.
 
Minst en halv million gravide kvinner er blant de rammede. Mer enn 100 000 av disse kvinnene skal føde de nærmeste månedene, ifølge tall fra FN.  Mange kvinner kommer til å tvinges til å føde i lagerbygninger, eller andre midlertidige bosteder uten tilgang til helsetjenester eller rent vann. 

– Dette er en alvorlig situasjon i et land der barnedødeligheten allerede er svært høy. I dag dør 1 av 20 pakistanske barn i løpet av den første måneden de lever. Vi frykter nå at tallene kommer til å øke kraftig på grunn av de vanskelige forholdene i store deler av landet, sier Pedersen.
 
Mange av de flomrammede bor i teltleire inntil svært trafikkerte veier. Det finnes ikke nok landområder hvor det er mulig å slå opp teltene sine. 

– Det er utrolig viktig at vi får på plass flere mobile helseklinikker. De kvinnelige helsearbeiderne, som ellers er en forutsetning for kvinnenes helse i Pakistan, er selv på flukt fra vannmassene. De mangler ressurser og kvinnene har knapt tilgang til rent vann til seg selv og de nyfødte, sier Pedersen, som traff mange gravide kvinner på sin reise til Punjab-distriktet i Pakistan. Dette er et av områdene som ble hardest rammet av flommen.

Abida, er en av hundrevis av personer som hver dag besøker Redd Barnas helseklinikker. Hun var gravid med sitt første barn da hun ble tvunget på flukt fra hjemmet sitt i Sindh-provinsen. Hun fødte barnet på en skole hvor hun hadde søkt husly sammen 2000 andre mennesker. Hun er en av de heldige som har fått medisiner og en hjelpepakke som Redd Barna deler ut til mødre og deres nyfødte.

30 års erfaring fra Pakistan

I løpet av de siste 30 dagene har Redd Barna hjulpet 305 000 mennesker. Organisasjonen har gitt medisinsk hjelp, delt ut telt, hygienepakker, mat og andre livsnødvendigheter. Beskyttelse gjennom trygge lekeområder og utdanning er to av område som i økende grad blir organisasjonens fokus.
 
Redd Barna arbeidet i fire provinser og koordinerer mye av arbeidet med FN koordineringssystem og med nasjonale og regionale myndigheter. Redd Barna har arbeidet i Pakistan i mer enn 30 år.