Foto: Redd Barna/Kristine Haldorsen
Kristine Haldorsen er en del av Redd Barnas beredskapsgruppe og har vært sekondert til FNs høykommissær for flyktninger i Uganda.

– Mange av barna og de unge kvinnene jeg møtte fortalte historier om vold og overgrep, andre hadde kommet bort fra foreldrene sine. Jeg møtte blant annet en gruppe jenter hvor mange var tvunget til å selge seksuelle tjenester for å overleve. Flere var enslige forsørgere samtidig som de hadde aleneansvaret for sine yngre søsken, sier Haldorsen.

Hun forteller at mange av jentene som bor i flyktningleirene i Mbarara sørvest i Uganda, mangler voksenkontakt og støtte i hverdagen. Barna og de unge jentene lever i en mellomfase uten klare fremtidsutsikter. Totalt bor det 67 000 mennesker i de tre flyktningleirene halvparten av disse er barn (33 000).

I Uganda arbeidet Haldorsen for å hjelpe FNs høykommissær for flyktninger med å sikre beskyttelsen til barna i tre flyktningleire. De fleste av barna kom til Uganda som en del av flyktningstrømmen fra Den demokratiske republikken Kongo høsten og vinteren 2008. Flyktningene kommer fra ni ulike land, men hovedvekten er fra Kongo. 324 barn bor i leirene uten familiemedlemmer til å ta seg av dem.

Systematisk voldtekt og overgrep mot barn og kvinner

– Mange av de unge jentene hadde vært utsatt for overgrep før de flyktet fra Kongo, hvor væpnede grupper systematisk bruker voldtekt som våpen i kamp om å sikre seg tilgang til de verdifulle mineraler. Dessverre er situasjonen som møter dem i flyktningleirene heller er ikke risikofri. Ungdomsgruppene er spesielt utsatt og de får liten eller ingen støtte for å bli i stand til å klare seg selv, sier Haldorsen.

Hun forteller at barn og unge fortalte henne at det de ønsker seg er mer skolegang. Mange drømmer om å bli frisør, skredder eller å starte sin egn bedrift hvor de kan selge varer, som for eksempel bruktklær.

Eksakte tall over ofre for seksualisert vold i Kongo er vanskelige å få fordi mange voldtekter aldri blir rapportert, men for bare en måned tilbake ble minst 154 – trolig flere – barn og kvinner voldtatt og mishandlet av opprørere, ifølge en FN-rapport.

Foto: Redd Barna/Kristine Haldorsen
Unge kvinner som bor i flyktningleire i Uganda blir ofte tvunget til å prostituere seg. For å komme seg ut av den vanskelige situasjonen trenger de blant annet utdanning og hjelp til å finne noe annet å leve av.

Barna mest sårbare

Krigen i Kongo sluttet i 2003. Men kampen om landets store forekomster av blant annet tinn, kobber, kobolt, diamanter og gull fortsetter. Fortsatt med sivilbefolkningen som ofre. Siden krigen begynte i 1998 anslås det at minst 5,4 millioner menneskeliv har gått tapt.

– Noen av barna kom bort fra familiene sine under den ofte dramatiske flukten fra krig, kaos og overgrep i hjemlandet. Andre mistet kontakten med foreldrene da de ble flyttet fra midlertidige flyktningleire i Uganda og til de permanente leirene de bor i nå, sier Haldorsen.

Hva er Redd Barnas beredskapsgruppe?

Som medlem av Redd Barnas beredskapsgruppe er Kristine Haldorsen klar til å reise ut på oppdrag på 72 timers varsel. Redd Barna har en beredskapsgruppe bestående av personer med barnefaglig kompetanse som skal hjelpe barn i krig og krise. Hovedmålene er å bidra til at barns behov for beskyttelse og muligheter til utvikling i krisesituasjoner blir ivaretatt og bidra til at retningslinjer fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) for beskyttelse og omsorg for flyktningbarn blir kjent, forstått og satt ut i livet.