Foto: Kristin Sommerseth/Redd Barna
Generalsekretær Birgitte Lange og utviklingsminister Dag Inge Ulstein er glade for den nye og historisk store samarbeidsavtalen. Gjennom avtalen skal Redd Barna nå nesten en million av de mest sårbare barna i verden, slik at de får lære og være trygge.

- Vårt fokus er på barn med funksjonsnedsettelser, jenter, etniske minoriteter og andre barn som ikke får innfridd sine rettigheter, sier generalsekretær Birgitte Lange.

Avtalen ble undertegnet av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og Lange i Redd Barnas lokaler onsdag.

-Dere når inn dit ingen andre når og hjelper de mest marginaliserte, sier Ulstein.

Samarbeidsavtalen som inngås er historisk stor. Avtalen på 1,15 milliarder kroner over fem år er den største avtalen Norad har inngått med en sivilsamfunnsorganisasjon.

- Vi er svært glade for denne nye samarbeidsavtalen som gjør at Redd Barna kan bidra til at nesten en million av de mest sårbare barna i verden lærer og er trygge. Med den nye avtalen når vi barn i 16 land, blant annet Somalia, Malawi og Nepal. Vi skal sikre disse barnas rettigheter ved å jobbe med myndigheter, sivilsamfunn og lokale samarbeidspartnere, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Faddere og store givere

Sammen med over 94.000 faddere og støtte fra næringslivet utgjør Norad en viktig, langsiktig kilde til Redd Barnas arbeid for at sårbare barn skal overleve, lære og være trygge.

Redd Barna har et systematisk samarbeid med funksjonshemmedes egne organisasjoner og det er særlig satsingen på sårbare barn som har ført til den store avtalen med Norad. Samarbeidsavtalen «Ingen barn skal utelates» (Leaving No Child Behind) gjelder fra 2019 til 2023. 

Forutsigbar og langsiktig

- Det at avtalen gjelder de fem neste årene gir oss forutsigbarhet, langsiktighet og fleksibilitet, og det gjør det mulig å etablere tettere, mer strategisk samarbeid med partnere, og gir oss rom til å utvikle nye løsninger og gode programmer, sier Birgitte Lange.

Redd Barna har som mål å nå en nesten million barn i 16 land på over 1500 skoler. Gjennom den forrige rammeavtaleperioden med Norad som varte fra 2015 sørget Redd Barna for at mer enn 975 000 barn fikk tilgang til utdanning på 1800 læringssteder. Halvparten var jenter.

- Vi gir ikke bare barna plass på en skole, men tilrettelegger også for at barna skal lære der. Gode lærere med respekt for elevene er en nøkkel. Redd Barna jobber systematisk med opplæring og støtte til lærere for å utvikle en inkluderende skole, og det skal vi fortsette med, sier Lange.

Sluttet med fysisk avstraffelse

Fra 2015 har Redd Barna økt andelen kvalifiserte lærere fra en tredjedel til to tredjedeler i 2017. Redd Barna jobber også for å redusere vold i skolen. I Nepal har organisasjonen oppnådd svært gode resultater. Ved oppstart av prosjektet i 2015 rapporterte 61 prosent av lærerne at de brukte fysisk avstraffelse på elevene. Da Redd Barna målte igjen i 2018 hadde antallet lærere som rapporterte at de brukte vold sunket til 1 prosent.

- Elever lærer ikke når de er redde. Vi er svært fornøyde med at 99 prosent av lærerne i Redd Barna-støttete skoler i Nepal ikke benytter fysisk straff som en disiplineringsteknikk i 2018. . Vi skal fortsette å jobbe for å redusere vold i skolen i flere land i den nye avtaleperioden, sier Lange.