Foto: Philip Crabtree
Strategi- og økonomisjef i Redd Barna, Yngve Seierstad Stokke

Inntektene fra enkeltpersoner utgjorde 37 % av Redd Barnas totale inntekter på 625 millioner kroner i 2011. Til sammenligning er 30 % av inntektene fra det offentlige, som for eksempel Norad.
-Dette viser at Redd  Barna nyter stor tillit og har viktig støtte i den norske befolkningen. De private inntektene fra individuelle givere økte med 2 % fra året før. Fadderinntektene, som er en del av de private inntektene, økte med hele 8 % til 171 millioner, sier Seierstad Stokke. Ved utgangen av 2011 hadde Redd Barna 80 685 faddere.

Redd Barnas årsregnskap og hovedstyrets årsberetning for 2011 vil bli tilgjengelig på reddbarna.no etter endelig godkjenning av Redd Barnas representantskap i juni.

De siste ukene har det vært oppslag i flere medier om misbruk av innsamlede midler og debatt om andelen av offentlige midler som går til organisasjoner som driver med bistand og humanitært arbeid.

-Våre støttespillere skal vite at Redd Barna er en uavhengig organisasjon som bruker pengene riktig. Vi har gode rutiner for bruk av midler og flere kontrollinstanser. Redd  Barna er del av en internasjonal organisasjon som er blant de største i verden til å drive langsiktig bistand og  nødhjelp til barn som trenger det. Vi svikter ikke disse barna, og vi svikter ikke våre givere, sier Seierstad Stokke.

Ofte stilte spørsmål

Her er ofte stilte spørsmål om Redd Barna, og svarene våre. Du kan også sende spørsmål til kundesenteret@reddbarna.no.

Er Redd Barna medlem av Innsamlingskontrollen?

Ja. Du kan lese mer om Innsamlingskontrollen her >

Hvordan skaffer dere nye midler?

Redd Barna skaffer nye midler ved blant annet å rekruttere nye faddere og ved å øke støtten fra eksisterende givere. Du kan bli fadder her >

Bruker dere eksterne firmaer til dette?

Ja, rekruttering av nye faddere skjer for det meste gjennom en ekstern partner, mens mye av oppfølgingen gjør vi selv. Redd Barna rekrutterer i liten grad faddere gjennom telefonen, men bruker i hovedsak stands på kjøpesentre og lignende. Kostnadene til dette er en investering i langsiktig inntekter, ettersom de fleste av våre faddere er med oss i mange år. Samlet sett går 12,5 % av utgiftene våre til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Hva slags kontroll har dere på bruken av penger?

Vi har interne kontrollrutiner og løpende kostnads- og inntektsoppfølging knyttet til hver eneste aktivitet. Eventuelle avvik rapporteres til hovedstyret og relevante givere. Redd Barnas revisor er KPMG, og vi har en kontrollkomité.

Hvor stor del av innsamlede midler går til arbeidet for barn?

87,5% går til arbeidet for barn.

Les mer om hvordan vi fordeler vi pengene >