Foto: Privat
Tannlege Anne Rønneberg er nominert til årets Eglantyne Jebb-pris.

Redd Barna spurte før sommeren publikum om å få inn forslag på hvem som fortjener Eglantyne Jebb-prisen i år. Det kom inn mange forslag, og det ble nedsatt en komite som skulle vurdere forslagene. Sammen med Norgesprogrammet i Redd Barna kom de frem til fem finalister. De er som følger:

Tannlege Anne Rønneberg

Nominert for sitt arbeid for å høyne bevisstheten hos landets tannhelsepersonell om omsorgssvikt og overgrep mot barn.

Tannhelsetjenesten skal etter planen treffe alle barn i Norge med jevne mellomrom i løpet av oppveksten.  Tannhelsepersonell har en unik mulighet til å oppdage tegn på overgrep og omsorgssvikt, fordi de får en grundig eksaminasjon av barna i tannlegestolen. Til tross for dette har tannlegene inntil nylig så godt som aldri meldt bekymring til barneverntjenesten eller politiet. Etter Rønnebergs initiativ har denne saken kommet høyt opp på agendaen både hos Barneombudet og på mange konferanser og møter med helsemyndighetene, og barnevernet flere steder i Norge rapporterer om en veldig økning i henvendelser fra tannhelsetjenesten.

Lucy Smith

Lucy Smith, professor i jus, har gjennom sitt yrkesliv vært en av pionerene innenfor barnerett, og hun har gjennom sitt verv i FNs barnekomité også vist et sterkt engasjement for at barns rettigheter skal bli oppfylt. I 2003 fikk hun norske UNICEFs ærespris, og i 2006 fikk hun Plan Norges ærespris.

NRK Supernytt

NRK Supernytt medvirker til å oppfylle artikkel 17 i barnekonvensjonen - retten til informasjon. Barn har rett til informasjon om ting som rører seg i den verden de lever i. Supernytt har tatt denne retten på alvor.

De informerer om ting som også er utfordrende, vanskelige og ubehagelige (jamfør alt fra krig og katastrofer til skolebrann på Kolbotn til flyktningbarn som sendes ut av Norge), og ikke minst – de gjør dette på en måte som er tilpasset barn.

Foto: Kristin Svorte
Filmskaper Margreth Olin er også nominert til årets Eglantyne Jebb-pris.

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landforeningen ble stiftet i 1997 av ungdommer med lang erfaring fra barnevernet.
De arbeider for å ivareta barnevernsbarnas interesser. Organisasjonen er en interesse-og medlemsorganisasjon.

Organisasjonen er et viktig talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet. Organisasjonen har tatt opp mange og viktige saker knyttet til barns rettigheter i barnevernet.Organisasjonen arbeider med brukermedvirkning og med å løfte fram barnevernbarnas stemmer i debatten om barnevern. Det er viktig at barnas egne erfaringer blir en del av debatten og at det ikke bare er voksne og politikere som deltar.

Margreth Olin

Margreth Olin er født i 1970 og er i dag mest kjent som filmskaper. Gjennom film har Margreth Olin gjort en vanlig befolkning oppmerksom på situasjonen for utsatte grupper barn i Norge, og hun har påtatt seg et enormt samfunnsansvar. I tillegg til å være filmskaper har hun et sterkt personlig engasjement for asylbarns rettigheter, og i 2006 startet hun initiativet nestekjaerlighet.no, med mål om å skape støtte for en solidarisk flyktningpolitikk. Initiativet ble fornyet i 2008 etter at regjeringen strammet inn asylpolitikken.

Vinneren av Eglantyne Jebb-prisen blir offentliggjort 9. november. Vinneren får et maleri av kunstneren Elisabeth Werp, og æren av å få en egen barnerettighetspris.