Foto: Mustafa Saeed / Redd Barna

Norge tar nå fatt på å lede rådet som er en sentral del av initiativet Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator.

I dette initiativet har mange av verdens internasjonale helseorganisasjoner gått sammen for å skape en slagkraftig global løsning som vil sikre rettferdig tilgang og fordeling av tester, vaksiner og behandlinger over hele verden.

– Norge har stort ansvar

Sammen med Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Leger uten Grenser har Redd Barna klare forventninger til Norges nye lederrolle i kampen mot pandemien: 

– Norge har i mange år spilt en viktig rolle i global helse, og at de nå også tar på den gule ledertrøya i arbeidet med å bekjempe korona, legger et stort ansvar på norske myndigheter, sier Birgitte Lange.

Hun mener det er viktig at Norge tar seg selv på ordet når de snakker om rettferdig tilgang til vaksiner, og at de bekrefter full norsk deltakelse i Covax-samarbeidet.

Vaksinekappløpet godt i gang

Covax er mekanismen som legger til rette for at alle land, både fattige og rike, får tilgang på en vaksine når den er ferdig utviklet. Vaksinekappløpet er for alvor i gang, hvor mange av de rikeste landene kappes i å sikre flest doser til egen befolkning.

Et slikt kappløp går ut over de som ikke har mulighet til å legge like mye penger på bordet.

Det er mye som gjenstår før en solidarisk fordeling av vaksiner er på plass, sier de seks norske organisasjonene.

– Dette er en krevende oppgave. Sterke nasjonale og kommersielle interesser er i spill, og truer med å undergrave det globale samarbeidet. Norges oppgave er å løfte kollektive svar på pandemien som er en av de største kriser verden har stått overfor. For å sikre solidarisk fordeling av vaksine og helsehjelp, trengs det åpenhet og medvirkning fra egen befolkning i alle land. 

Dette forventer organisasjonene

  • At Norge bidrar til å utarbeide kriterier for prioritering og rettferdig fordeling som sikrer at de befolkningsgrupper som er mest utsatt blir tilgodesett uavhengig av hvor de bor. Det gjelder både for testing, behandling og vaksiner.
  • At Norge går i bresjen for at stater - når de har vaksinert helsepersonell og den utsatte delen av egen befolkning - forplikter seg til å avgi overskudd av vaksiner til de samme målgruppene i stater som ikke har hatt samme tilgang på denne.
  • At Norge bidrar til å sikre åpenhet i alle prosesser, i alle deler av ACT-A.
  • At strategien bygger på aktiv deltakelse fra sivilsamfunnet både i den humanitære innsatsen, og når det gjelder å holde myndigheter ansvarlig for at vedtatte spilleregler følges.
  • At alle som står i frontlinjen i kampen mot pandemien, som helsepersonell og humanitære hjelpearbeidere, blir sikret vaksinering.
  • At innsatsen mot Covid-19 bidrar til å bygge helsesystemer i landene og dermed øker kapasitet og motstandskraft på lengre sikt.
  • At myndigheter gjennom de avtaler som inngås om vaksineproduksjon sikrer seg mot at produksjon av andre livsviktige vaksiner, f.eks. til barn, ikke fortrenges.
  • At Norge tar tak i mangelen på konkrete strategier for kunnskaps- og teknologideling.
  • At Norge i lys av de dramatisk økende humanitære behov som pandemien har medført fastholder høye ambisjoner når det gjelder akutt nødhjelp og langsiktig bistand.

 

LES OGSÅ: Redd Barna lanserer verdens største rapport om hvordan Covid-19-pandemien rammer barn

 

Bli medlem i Redd Barna