Foto: Redd Barna/Tesfaye Diressie
Mesfin Mule da han tok eksamen i økonomi etter å ha fått hjelp fra Redd Barna. Han startet som barnearbeider og vever i Etiopias hovedstad Addis Abeba.

Bak de store tallene over barn som får et bedre liv gjennom Redd Barna, finner vi barn som Mesfin: Barn som får utvikle evner og talenter, og som vil være med på å forandre samfunnet de lever i.

− Utdanning er nøkkelen til alt, sier Mesfin Mule.

Et Redd Barna-støttet prosjekt har snudd opp ned på både hans eget og andre barns liv.  

Hardt arbeid

Mesfin Mule har utviklet seg gjennom beinhardt arbeid. Først som barnearbeider og vever i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Og etter at Redd Barna kom inn i bildet: Som skoleelev og som barneleder i et prosjekt Redd Barna støtter i tre slumbydeler i byen.

Den tidligere barnearbeideren har gjort en bemerkelsesverdig reise. I dag har Mesfin en bachelorgrad i økonomi, og er den første veveren som har fått universitetsutdanning. Redd Barnas medarbeidere Ellen Hofplass og Inge Lie har fulgt Mesfins utvikling på nært hold gjennom 10 år, og i Redd Barnas årsrapport 2011 får vi hele den inspirerende og sterke beretningen.

Trofast støtte

I årsrapporten får du vite mer om hva pengene dine går til. Redd Barnas faste bidragsytere, enten de er faddere eller bidrar på andre måter, er ryggraden i Redd Barnas arbeid. Gjennom deres støtte får noen av verdens mest sårbare og utsatte barn oppfylt sin rett til skole, mat, helse og en tryggere oppvekst.

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Første gangen vi i Redd Barna møtte Mesfin, var han barnearbeider som vevde i Etiopias hovedstad Addis Abeba.

Bærekraftige løsninger krever ofte langsiktige satsinger. Uten den trofaste støtten hadde vi ikke nådd så mange barn som vi gjorde i 2011 med vårt arbeid: nær 5,5 millioner. Men vi er ikke alene: Sammen med våre 29 internasjonal søsterorganisasjoner nådde Redd Barna i 2011 fram til hele 125 millioner barn i nær 120 land. Dette gjør oss til verdens største uavhengige bevegelse for barn.

Slik brukes pengene

Også i Norge er Redd Barna en sterk og aktiv forsvarer av barns rettigheter. Vi arbeider for å bedre levekårene for barn som søker asyl i landet vårt eller som kommer til Norge av andre grunner. Vi jobber også for å beskytte barn mot vold og overgrep, og med mange andre saker som berører livene til barn i Norge. Mange frivillige er aktive på skoler, asylmottak og i påvirkningsarbeid, viser Redd Barnas årsrapport.

I 2011 gikk 87,9 prosent av Redd Barnas midler til arbeidet for barn, viser Redd Barnas aktivitetsregnskap. 12,1 prosent ble brukt på administrasjon og til å skaffe nye inntekster. Hele regnskapet finner du på www.reddbarna.no

Du kan få tilsendt Redd Barnas årsrapport 2011 ved å sende en mail til kundesenteret@reddbarna.no eller ringe oss på 22 99 09 00.

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Her er gata der Mesfin vokste opp.