Antall alvorlige overgrep mot barn i konfliktområder har aldri vært høyere siden FN begynte å dokumentere dem i 2005. Det kommer fram i en ny, internasjonal Redd Barna-rapport, «Stop the War on Children - Gender matters». 

I 2018 ble minst 12.125 barn drept eller skadet i krig, en økning på 13 prosent fra året før. Det ble også registrert 1892 angrep på skoler og sykehus, noe som tilsvarer en økning på 32 prosent fra 2017 til 2018. 

Foto: Redd Barna / Sami M. Jassar
12-år gamle Khaled fra Jemen ble skadet da skolebussen han satt i ble bombet fra luften i august 2018. 40 barn ble drept i luftangrepet.

Redd Barna-rapporten viser rekordhøye tilfeller av det FN kategoriserer som seks grove forbrytelser mot barn i krig og konflikt: drap og lemlesting, rekruttering til væpnede grupper, seksuell vold, bortføring, angrep mot skoler og sykehus, og at livreddende nødhjelp hindres i å nå fram til barn som trenger hjelp.

Rapporten viser at krigen mot barn intensiveres. Det bor litt færre barn i konfliktrammede områder enn året før, men av de som gjør det risikerer flere å bli utsatt for grove forbrytelser/vold.  Analysen er basert på FNs data og på ny forskning fra PRIO (Fredsforskningsinstituttet i Oslo) i samarbeid med Redd Barna.

Tusenvis er bortført

I årets rapport har Redd Barna og PRIO gått dypere inn i de forskjellige måtene som gutter og jenter blir berørt i krig og konflikt. Det er første gang en analyse med utgangspunkt i kjønn er gjort.

Foto: Redd Barna / Stefanie Glinski
Ghazal (8) fra Afghanistan er redd på vei til skolen. I tillegg til faren for bortføringer, landminer og selvmordsbomber, blir hun ofte trakassert som jente.

- Gutter og jenter lider på ulike måter i kriger og konflikter. Blant barn i alderen 13 til 17 år blir fire ganger så mange gutter drept i konflikt som jenter, forteller Gunvor Knag Fylkesnes, som leder Redd Barnas seksjon for politikk og samfunn.

- Eksplosiver (bomber, granater etc.) sto for tre av fire av jentenes dødsfall, mens tenåringsgutter har større sannsynlighet for å bli drept av håndvåpen. Gutter er også mer utsatt for rekruttering og bortføring. I 2018 alene ble tusenvis av barn bortført av væpnede styrker og grupper, og av dem var 80 prosent gutter, sier hun.

Overgrep øker dramatisk

Rundt 415 millioner barn over hele verden bodde i områder påvirket av konflikt i 2018, og det er en liten nedgang fra året før. Dette er den positive trenden. Men sett i et større tidsperspektiv er utviklingen urovekkende. Fra 1990, altså over en 30-årsperiode, har tallet på alvorlige overgrep mot barn i væpnet konflikt økt dramatisk. 

Det er tredje året på rad at Redd Barna gir ut en internasjonal rapport om barn i krig. - Rapporten foreslår tiltak for å beskytte disse barna, sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna, leder i seksjon for politikk og Samfunn i Redd Barna.

- Hvorfor er det slik?

- Det kan være flere grunner til dette. Mange væpnede konflikter utspiller seg i dag i urbane områder, i byer og tettsteder der det bor mange barn. Barn blir også brukt mer aktivt i krig enn før, og særlig gutter rekrutteres oftere enn tidligere. En tredje faktor kan være at det i dag ofte er mange parter i konflikter, ikke bare to som står mot hverandre. I Syria er det for eksempel rundt ett tusen ulike grupper som kjemper mot hverandre med våpen.

En konsekvens av dette er at barn i krigsområder er blitt mer sårbare. Rapporterte tilfeller av grove forbrytelser mot barn har økt med 170 prosent siden 2010.

Tiltak må tilpasses kjønn

Mellom 2005 og slutten av 2018 ble det rapportert 20 000 tilfeller av seksuell vold mot barn, et tall som trolig er toppen av isfjellet. Seksualisert vold er enormt underrapportert, spesielt for gutter. Selv om det ser ut som om jenter er mye mer utsatt for seksuell vold enn gutter, gjør stigmatisering av seksuell vold mot gutter at dette trolig er underrapportert.

- Rapporten gir oss ny innsikt i hvordan gutter og jenter rammes. Den forteller oss at tiltak for å beskytte og hjelpe barn i områder med krig og konflikt i mye større grad må tilpasses barns kjønn, sier Gunvor Knag Fylkesnes.

Dette er «verstingene»

Rapporten nevner følgende ti land som de verste for barn i krig å leve i:

Afghanistan, Yemen, Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Syria, Irak, Mali, Nigeria og Somalia.

Syria skiller seg negativt ut med stort antall alvorlige brudd på barn. 99% av barna som bor i Syria er berørt av den pågående krigen. Afghanistan har de høyeste tallene for drap og lemlestelser av barn, Somalia for seksualisert vold og Nigeria for rekruttering av barnesoldater.

Barnas navn i denne saken er endret for å beskytte deres identitet.