Foto: Redd Barna/Sophie Hamandishe
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang besøkte Zimbabwe forrige uke.

– Som en global bevegelse som kjemper for barns rettigheter, håper jeg Redd Barns enhetlige tilstedeværelse i Zimbabwe vil bidra til en sterkere stemme for barna her. Deres problemer og bekymringer blir ofte oversett, sa Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang, som selv har vært landdirektør i Zimbabwe fra 1992 til 1994.

Globale sammenslåinger

Sammenslåingen i Zimbabwe er en del av Internasjonale Redd Barnas omfattende operasjon for å samle alle 27 organisasjonene i alliansen under en paraply. 27 sterke Redd Barna-organisasjoner er samlet i en internasjonal bevegelse. Internasjonale Redd Barna arbeider i nærmere 120 land. I land hvor flere Redd Barna-organisasjoner er til stede, blir virksomhetene nå slått sammen.

Medlemmene i Internasjonale Redd Barna samarbeider om langsiktige programmer, nødhjelpsarbeid og talsmannsarbeid for barn. Sett under ett er Internasjonale Redd Barna verdens største, uavhengige internasjonale bevegelse for barn.

– Sammenslåingen i Zimbabwe vil gjøre oss i bedre stand til å jobbe tettere, dra nytte av hverandres styrker og ekspertise. Dette vil gjøre oss mer slagkraftige og effektive i vårt arbeid for å innfri barns rettigheter i Zimbabwe, sier landdirektør, Helena Novela.

Norske Redd Barna har arbeidet i Zimbabwe i 27 år, og åpnet kontorene sine i 1983.

– Dette er en god dag for norske Redd Barna. Fra og med nå kan vi se frem til å arbeide som en organisasjon med ny drivkraft for å kjempe for barns rettigheter i Zimbabwe, sa avtroppende landdirektør for norske Redd Barna, Sibangani Shumba.

Foto: Redd Barna/Ragnhild Sofie Rygg
I fjor var matsituasjonen i Zimbabwe kritisk. Nå er matsituasjonen stabil, men det er fortsatt store humanitære behov.

Én av tre underernærte

Til tross for forbedringer i den humanitære situasjonen i Zimbabwe, er behovene fortsatt store og situasjonen er fortsatt usikker i mange sektorer. Mye av årsaken er at infrastrukturen i flere sektorene fortsatt ligger brakk etter krisen i fjor. FN opplyser om at mer enn 1 millioner mennesker vil ha for lite mat i år.

– Matsituasjonen er stabil, men det er fortsatt store humanitære behov. Matmangelen i landet skyldes ikke klima, men at avlingene ikke har blitt sådd mange steder, sier Wang.

Hun forteller at i noen områder er det ikke mat tilgjengelig, for eksempel Matabeleland og Masvingo. Fattigdom og matvareusikkerhet har ført til at 35 prosent av befolkningen er kronisk underernærte. Food and Agriculture Organization (FAO) rapporterer om at rundt 1, 68 millioner mennesker, inkludert 1,3 millioner mennesker på landsbygda som er spesielt utsatt, vil trolig være avhengig av matvarehjelp i perioden januar til mars 2011.

Zimbabwe opplever også fortsatt kolerautbrudd, men i mye mindre grad enn de siste årene. Ved utgangen av august i år var det registrert 753 tilfeller, hvorav 19 dødsfall.  Utbruddet begynte februar 2010 og har rammet 18 av 62 distrikter sammenlignet med 54 distrikter samme tid i 2009. En tredjedel av husholdningene bruker vann fra usikre vannkilder. I tillegg har 53 distrikter har registrert utbrudd av meslinger. 
 
Det skal etter planen holdes valg i Zimbabwe i 2011. Før valget skal det holdes folkeavstemning om en ny grunnlov.