Foto: Redd Barna
Det mangler i dag årlig 206 milliarder kroner til helse og 96 milliarder til utdanning. Nå trengs handlingsplaner med penger og datofrister.

Statsminister Jens Stoltenberg sa i sitt innlegg på FNs toppmøte om tusenårsmålene at utviklingslandene selv har hovedansvaret for å nå tusenårsmålene. De rike landenes rolle er å støtte opp under utviklingslandenes egne planer for å bekjempe fattigdom.
 
- Stoltenberg har et viktig poeng i at utviklingslandene må øke egen innsats og finansiering for å innfri tusenårsmålene. Samtidig må de rikeste landene feie for egen dør. De må trappe opp den internasjonale bistanden til utviklingsland kraftig, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Det mangler i dag 206 milliarder kroner årlig til helse og 96 milliarder årlig til utdanning. Nå trengs handlingsplaner med penger og datofrister. 

De fattigste har ikke fått det bedre

- Redd Barna vet at mange av de fattigste ikke har fått det bedre under tusenårsmålene. Tusenårsmålene overser hvordan ulike sosiale grupper nåes av innsatsen. Regjeringen må derfor presses til å nå de fattigste, sier Wang.

Etter toppmøtet vil Redd Barna følge opp hva regjeringen skal gjøre for å fremme allmenne helse- og utdanningstilbud, allmenne sosiale beskyttelsestiltak og målrettede tiltak for å nå de fattigste.
 
- Vi trenger kontinuerlig mobilisering de neste fem årene for at vi skal ha mulighet til å innfri tusenårsmålene. Nå må vi stille myndighetene til ansvar for å sikre at ord blir til handling, sier Wang.

Foto: Redd Barna
Det er uakseptabelt at over 8 millioner barn dør hvert år før de fyller fem år. Norge har en viktig rolle å spille for å sikre at innsatsen nå rettes inn mot å innfri de grunnleggende menneskerettighetene til alle kvinner og barn til liv og helse.

Veien videre

- Det som blir viktig de neste fem årene er å trappe opp innsatsen for å oppnå en kraftig reduksjon av antall mødre som dør i forbindelse med graviditet, av antall barn som dør før de er fem år og for å sikre at alle barn skal få gå på skole og få undervisning av god kvalitet, sier Wang.

Redd Barna mener at ingen land med en god handlingsplan for å sikre barn og mødre lik og rettferdig tilgang til helsetjenester og utdanning, skal stå uten finansiering. 

Uakseptabelt 

Det er uakseptabelt at over 8 millioner barn dør hvert år før de fyller fem år, og at over 350 000 kvinner dør når de skal gi liv. Det er barna fra de fattigste og mest marginaliserte befolkningsgruppene som har dårligst odds for å overleve. De fleste barn dør av sykdommer som kan forhindres eller behandles.

- Norge har en viktig rolle å spille for å sikre at innsatsen nå rettes inn mot å innfri de grunnleggende menneskerettighetene til alle kvinner og barn til liv og helse. Særlig må de fattigste delene av befolkningen sikres lik og rettferdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet uten brukerbetaling, sier Wang.
 
Den internasjonale innsatsen for utdanning for alle må også trappes opp kraftig. Norge har vist at de kan spille en avgjørende internasjonal rolle for mødre- og barnehelse. Regjeringen sier at Norge også skal lede an internasjonalt for utdanning for alle. Norge må nå mobilisere til et internasjonalt politisk løft for utdanning. Utdanning for alle barn er en menneskerettighet. Hver dag er det likevel 69 millioner barn som ikke får gå på skole. Utdanning må gjøres gratis og tilgjengelig for alle.