Foto: Nour Wahid/Redd Barna
Bilde fra Al Hol-leiren i 2017.

«Vi er svært bekymret for den kritiske situasjonen barna befinner seg i. Vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å snarlig hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om hjelp», står det i oppropet som er sendt til statsministerens kontor.

 

Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister (KrF).
Det er tidligere utenriksminister Knut Vollebæk som sammen med Redd Barna har tatt initiativet til oppropet.
 
I oppropet anerkjennes dilemmaene regjeringen er stilt ovenfor i denne saken, nemlig at mødrene har tatt dårlige valg, og at det kan være en sikkerhetsrisiko forbundet med kvinnene.
 
- Samtidig er det nettopp i slike krevende historiske tider at regjeringen må stå støtt på de sterke humanitære og menneskerettslige verdiene Norge er tuftet på, sier tidligere utenriksminister Knut Vollebæk.

Barnas rettigheter må settes først

Foto: Inge Lie
Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Oppropet inneholder en rekke argumenter som taler for at barna og deres mødre skal hentes til Norge. Disse inkluderer det moralske ansvaret Norge har for å hjelpe nordmenn i utlandet, særlig de som er i akutt fare, og særlig mindreårige. Det vises til prinsippet om at barn ikke skal behandles som en forlenget arm av sine foreldre og deres handlinger, men som egne individer med rett til å bli ivaretatt.

De tyve tidligere regjeringsmedlemmene skriver at mødrene må hentes til Norge sammen med barna, både for å kunne bli straffeforfulgt her i Norge og fordi man ikke kan be mødrene om å velge å gi fra seg barna.

- Valget mødrene er gitt om å gi fra seg sine barn, kan ikke gjøres fritt i den ekstremt vanskelige situasjonen i leirene, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

- Det å stille mødrene ovenfor et slikt valg bryter dessuten med både FNs barnekonvensjon og menneskerettighetskonvensjonens bestemmelser om retten til et familieliv, sier hun.

I fare for å bli ytterligere radikalisert

Videre vises det til at Norge er ett av 40 land med borgere i leirene. - Det vil lette situasjonen for de gjenværende dersom Norge og andre repatrierer sine borgere, skriver de i oppropet, og peker på at det også er sterke sikkerhetsmessige grunner til å hente mødrene hjem sammen med barna sine. - Barna er i fare for å bli ytterligere radikalisert om de vokser opp i miljøet de nå er i.

Et annet viktig poeng er at det i Norge finnes et lovverk som sikrer at mødrene kan straffeforfølges, noe som ikke garanteres der de er nå.

Uskyldige ofre for krigen

Foto: Helge Skodvin
Victor D. Norman, tidligere arbeids- og administrasjonsminister (H).

- Jeg gir min stemme til dette oppropet for at stemmene til de norske barna i leirene i Syria skal høres, sier tidligere arbeids- og administrasjonsminister, Victor D. Norman.

De tyve undertegnede oppfordrer regjeringen i denne saken til å videreføre den stolte tradisjonen Norge har som foregangsland for barns rettigheter.

- De norske barna er uskyldige ofre for krigen. Regjeringen må vise at vi som samfunn har lært av historien, og ikke lar barn ta straffen for sine foreldres ugjerninger, avsluttes oppropet.Oppropet er signert av Kjell Magne Bondevik (KrF), tidligere statsminister, utenriksminister, og kirke- og undervisningsminister, Helen Bjørnøy (SV), tidligere miljøvernminister, Odd Einar Dørum (V), tidligere justisminister og samferdselsminister, Laila Dåvøy (KrF), tidligere barne- og familieminister og arbeids- og administrasjonsminister, Anne Enger (Sp), tidligere kulturminister, Hilde Frafjord Johnson (KrF), tidligere utviklingsminister, Kari Gjesteby (Ap), tidligere handelsminister og justisminister, Bjørn Tore Godal (Ap), tidligere forsvarsminister, utenriksminister, og handelsminister, Kirsti Kolle Grøndahl (Ap), tidligere kirke- og undervisningsminister og utviklingsminister, Åslaug Marie Haga (Sp), tidligere olje- og energiminister, kommunal- og regionalminister, og kulturminister, Heikki Holmås (SV), tidligere utviklingsminister, Ellen Horn (Ap), tidligere kulturminister, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), tidligere sosialminister, kommunal- og regionalminister, og samferdselsminister, Åse Kleveland (Ap), tidligere kulturminister, Eldbjørg Løwer (V), tidligere forsvarsminister, og arbeids- og administrasjonsminister, Victor Norman (H), tidligere arbeids- og administrasjonsminister, Sissel Rønbeck (Ap), tidligere forbruker- og administrasjonsminister, miljøminister og samferdselsminister, Tove Strand (Ap), tidligere sosialminister og arbeids- og administrasjonsminister,
Inga Marte Thorkildsen (SV), tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Knut Vollebæk (KrF), tidligere utenriksminister.