Foto: Pedro Armestre / Redd Barna
Flyktninger og migranter reddes over på båten Vos Hestia i 2016.

 

– Dagens asyl- og migrasjonspolitikk i Europa fører til at det på mange måter er farligere for barn på flukt. Europeiske land må slutte å skyve ansvaret vekk og over på andre, sier generalsekretær i Redd Barna Birgitte Lange.

Barn drukner fortsatt

En ny rapport fra Redd Barna har sett på hvordan situasjonen til barn på flukt har utviklet seg de siste fem årene. Den viser at barn på flukt interneres, blir slått og har mindre adgang til å få innvilget asyl.

Barn fortsetter også å drukne i Middelhavet. De siste fem årene har 700 barn druknet der, men det er trolig store mørketall.

Foto: Jonathan Hyams / Redd Barna
En kvinne fra Redd Barna bærer et barn som er reddet på Middelhavet.

 

Bare i forrige måned mistet fem barn og 40 voksne livet utenfor den libyske kysten.

En konsekvens av EU-avtalene med Tyrkia og Libya er at barn forblir ute av syne, i land som Libya, Bosnia-Hercegovina og Tyrkia – hvor de har få rettigheter og ofte lever i utrygghet.

Tusenvis av barn er strandet i flyktningleirene på de greske øyene, de fleste yngre enn 12 år. Barn opplever også å bli skutt på eller slått av grensevakter og politi i Balkan-landene, og flere barn blir fengslet, blant annet på politistasjoner i Hellas og ankomstsentre i Spania.

Foto: Pedro Armestre / Redd Barna
Flyktningbarn på grensen mellom Hellas og Makedonia.

Uakseptable forhold

Snart skal EU legge frem en ny asyl- og migrasjonsavtale.

– Redd Barna ber om at barns rettigheter må stå sentralt og at europeiske land samarbeider bedre for å beskytte barn på flukt. Det er uakseptabelt at barn må leve under fryktelige forhold i flyktningleire på de greske øyene, at barn blir skutt og slått på grenseovergangen i Balkan-landene, og at barn på flukt blir fengslet uten at de har gjort noe galt, sier Lange.

Redd Barna mener Norge må ta sin del av ansvaret for det europeiske samarbeidet og kan begynne med å umiddelbart relokalisere barn fra de greske flyktningleirene uten å først vente på at 8-10 andre land gjør det først.

Les hele Redd Barna-rapporten her: Protection beyond reach. State of play of refugees and migrant children's rights in Europe

 

Bli medlem i Redd Barna