Foto: Redd Barna
Hvis utviklingen fortsetter i dagens tempo, vil det i 2015 fortsatt være 56 millioner barn som ikke går på skole.

Hvis utviklingen fortsetter i dagens tempo, vil det i 2015 fortsatt være 56 millioner barn som ikke går på skole. Det trengs 96 milliarder kroner årlig til utdannelse frem mot 2015 hvis tusenårsmålet skal kunne nås, går det frem av en felles pressemelding fra UNICEF, UNESCO, Redd Barna og staten Qatar.

- Utdannelse er nøkkelen til fremgang på alle tusenårsmålene og må derfor få topprioritet i alle regioner, inkludert land som er rammet av naturkatastrofer, krig og konflikt. Det blir ikke fred eller utvikling i et land hvor befolkningen ikke får utdannelse, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

I dag har Erik Solheim en kronikk i Dagsavisen hvor han også skriver at utdanning er en billett ut av fattigdom. Han trekker spesielt frem barn som er rammet av konflikt og krig. Halvparten av de rundt 70 millioner barna som ikke lærer å lese og skrive, bor i utrygge områder. Solheim skriver at om vi skal nå målet om utdanning for alle skal, må nettopp de mest sårbare få hjelp.

Foto: Redd Barna
Et barn som er født av en mor med utdannelse har 50 prosent større sjanse for å få oppleve sin femårsdag enn et barn født av en mor uten utdannelse, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Store fremskritt, men langt igjen

Et barn som er født av en mor med utdannelse har 50 prosent større sjanse for å få oppleve sin femårsdag enn et barn født av en mor uten utdannelse, viser UNESCO-rapporten ”Education for All Global Monitoring Report”. I Afrika sør for Sahara anslås det at 1,8 millioner barns liv kunne vært spart i 2008 hvis mødrene hadde gått på skole.

Et annet eksempel fra rapporten er at mødre i Burkina Faso som har gått på skole i dobbelt så stor grad som mødre uten utdannelse velger å føde på helsesentre, i stedet for hjemme.

- Det er likevel gjort betydelige fremskritt mot tusenårsmålet om at alle skal få grunnleggende utdannelse, sier Wang.

I Tanzania, for eksempel, gikk mindre enn halvparten av barna i barneskolealder på skolen ved begynnelsen av dette tiåret. Nå går nesten alle barn på barneskole. India på sin side hadde 5,6 millioner barn som ikke fikk skolegang i 2008, men regner med å få antallet ned i rundt 750.000 innen 2015.

- Til tross for disse forbedringene, er det internasjonale samfunnet langt fra i rute når det gjelder tusenårsmål nummer 2 om grunnleggende utdannelse til alle. I mange tilfeller har fremskrittene skjedd på bekostning av kvalitet på skolegangen, sier Wang.

Det er fortsatt store ulikheter i hvem som får tilgang på utdannelse, både avhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, inntekt, språk eller funksjonshemninger.