Foto: Fredrik Lerneryd/Redd Barna
Tobarnsmoren Esther i det nordlige Malawi gleder seg stort over den bedringen som har skjedd siden hun fikk sitt første barn for 11 år siden, til hun fikk yngstemann Blessings som hun bærer på ryggen. Hun er med i et program for bedre hygiene og ernæring, dyrker sine egne grønnsaker og frukt, og har både geiter og kyllinger i hagen.

- Aldri har så mange barn hatt det så godt som nå. Barn er sunnere og flere går på skole enn noen gang før. Bak fremgangen ligger en formidabel innsats fra styresmakter, frivillige organisasjoner, FN, og ildsjeler på alle nivåer og i alle land. Det er virkelig noe å feire, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Betydelige framskritt for barn

I år 2000 ble 970 millioner barn frarøvet barndommen på grunn av faktorer som barneekteskap, tidlig graviditet, at man ikke fikk gå på skole, sykdom, underernæring, eller dødsfall som følge av vold. Tallet er i dag redusert til 690 millioner. Det betyr at minst 280 millioner barn har et bedre liv i dag enn de ville hatt for bare to tiår siden.

– Investeringen som er gjort i barn de siste tjue årene, er den beste verden kunne gjøre. I nesten alle land i verden har barn fått det bedre. For bare en generasjon siden var risikoen for at et barn skulle dø før sin femårsdag dobbelt så stor som i dag, sier Lange.

Tallenes tale: 130 millioner flere barn på skolen

Rapporten bygger på tall fra land der man har tilstrekkelige data tilgjengelig, det vil si 176 land totalt. I 173 av disse landene har barn fått det bedre.

Foto: Rajan Zaveri/Redd Barna
Rizwana, en ungdomsambassadør for Redd Barna, oppdaterer notatboken sin hvor hun skriver ned det gatebarn forteller henne. Notatene brukes til å hjelpe barna. Rizwana har selv fått hjelp av Redd Barna gjennom flere vanskelige år. Redd Barna og partnerorganisasjonen Hamara Foundation har gitt familien hennes opplæring, for å unngå at hun skulle bli giftet bort som barn, og for at Rizwana skal få fortsette med utdanningen sin.

Det betyr at:

  • 4,4 millioner færre barn under fem dør hvert år
  • 49 millioner færre er veksthemmet fordi de har fått for lite eller feil ernæring
  • 130 millioner flere barn går på skolen
  • 94 millioner færre barn er barnearbeidere
  • 11 millioner færre jenter tvangsgiftes eller gifter seg tidlig
  • 3 millioner færre tenåringer føder barn per år
  • 12 000 færre barn drepes hvert år

Kun ett tilbakeslag: Krig

Av de åtte faktorene som ødelegger barndom, peker kun et tall i feil retning. Antall barn på flukt på grunn av krig og konflikt har økt med hele 80 prosent de siste tjue årene.
- Selv om fremgangen er betydelig, blir fortsatt millioner av barn frarøvet barndommen sin. Ett av fire barn har fremdeles ikke tilgang til skole, mat, beskyttelse eller helsehjelp. Særlig utsatt er barn som lever i områder med krig og konflikt, eller som er drevet på flukt fra hjemmene sine. Vi må fortsette å jobbe hardt for å sikre at også disse barna får den barndommen de fortjener, sier Redd Barnas generalsekretær, Birgitte Lange.

Norge på topp tre

Redd Barnas barndomsrapport rommer også en rangering over hvilke land som best legger til rette for en god barndom. I 2019 topper Singapore listen, etterfulgt av Sverige. Norge deler tredjeplassen med Finland og Slovenia. Nederst på listen ligger Den Sentralafrikanske Republikk, sammen med Niger og Tsjad.

Foto: Christian Mutombo/Redd Barna
Rabi*, 45, er enke og mor til åtte barn. For nesten to år siden ble hun kontaktet av Redd Barna og spurt om hun kunne ta seg av Koulou*, som da var rundt tre måneder gammel. Koulou ble funnet forlatt ved en vegg, pakket inn i papp, i et travelt område i Diffa, en by sørøst i Niger. Rabi har hatt omsorgen for Koulou siden da, med god støtte fra Redd Barna. Redd Barna har gitt Rabi og barna hennes mat, klær og hygieniske artikler, og alle barna har fått helsehjelp og skole. Ravi får også hjelp til å dekke andre utgifter. Nå har den lille jenta nettopp fylt to år, og Rabi ser på henne som sitt niende barn (*navnene er endret).

Størst framgang i fattige land

Rapporten viser at landene som har hatt størst framgang de siste tjue årene, er land som Sierra Leone, Rwanda, Etiopia og Niger. Disse fattige landene har oppnådd fremgangen mer på grunn av politiske prioriteringer enn nasjonal rikdom.

Noen eksempler:

  • I Rwanda har livet for barn blitt bedre på de aller fleste områder. Antall barn som dør før fylte fem år er redusert med 79 prosent. Rwanda har også halvert barnearbeid, tenåringsfødsler og drap på barn siden 2000. Flere barn går på skole og færre barn er gift før fylte 18 år.
  • Relativt sett har ingen land hatt en like bemerkelsesverdig framgang som Niger, selv om landet ligger nest nederst på lista. Antall barn som dør før fylte fem år er redusert med hele 62 prosent på tjue år.
  • I Sierra Leone har antall mennesker som lever på flukt blitt redusert med 99 prosent siden 2000.