Dette er noen av spørsmålene vi stiller når vi hjelper bedrifter med å kartlegge hvordan deres virksomhet påvirker barn. Sammen med vår globale partner Accenture har vi utviklet en bærekraftsmodell for hvordan virksomheter kan ta ansvar for barns rettigheter.

Ti prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar

Barns rettigheter er en viktig investering i en bærekraftig framtid. Sammen med FNs Global Compact og Unicef har Redd Barna utvilet ti prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar som hjelper bedrifter å forså innvirkningen de har på barns rettigheter. Disse kan brukes som et rammeverk og helhetssyn for bedriftens CSR-arbeid.

Gjennom vår bærekraftsmodell kan barnerettighetsprinsippene implementeres i praksis og hjelpe bedriften med å identifisere påvirkningen deres virksomhet har på barn, samt utvikle strategier for hvordan man i sin kjernevirksomhet kan gjennomføre dette.

Vinn-vinn samarbeid

I Redd Barna samarbeider vi med bedrifter som vil gjøre en forskjell for utsatte barn. Ethvert samarbeid bygger på vår overordnede målsetting; å skape gode resultater for barn. Vårt arbeid har et tydelig fokus på langsiktige og varige endringer i de samfunnene vi opererer i – faktorer som er viktig for bedrifter som selv ser langsiktig på sitt arbeid med samfunnsansvar.

Ønsker du å se på hvilke samarbeidsmuligheter din bedrift har med Redd Barna og hvordan vi sammen kan bidra til at bedriften tar samfunnsansvar og barns rettigheter på alvor? Ta kontakt med oss for å diskutere hvilke muligheter som finnes for nettopp din bedrift! Send oss en epost eller ring oss på 22 99 09 00.